Recycling van werkkleding

Wij helpen jou graag op weg naar een circulaire bedrijfsvoering en een duurzame toekomst. Als bedrijf kun je zo een steentje bijdragen aan het behalen van onze Global Goals voor het jaar 2030.

Wij zamelen alle voorkomende werkkleding, werkschoenen en PBM’s in door gebruik te maken van onze “RESOURCE BOX”. Al deze materialen mogen bij elkaar in deze “RESOURCE BOX”. Dat betekent geen aparte inzameling meer voor PBM’s of schoenen of zelfs producten gerelateerde werkkleding. Wij houden het graag duidelijk en gemakkelijk voor jouw werknemers, dat betekent alle te recyclen producten in 1 inzamelbox onze “RESOURCE BOX”.

In één van onze sorteercentra worden de “RESOURCE BOXEN” vervolgens leeggemaakt en worden de ingenomen producten gesorteerd. Daarbij maken wij ook gebruik van de inzet van sociale werk- gelegenheid en de ondersteuning van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Bij het sorteerproces van de werkkleding vindt er een voorsortering plaats van de ingenomen materialen. Hierbij worden de producten gesorteerd waarvan onze partner POUR weer nieuwe producten maakt, REDESIGN THE EXISTING. De producten waarvoor POUR geen herbestemming heeft, worden gesorteerd op samenstelling. Hierbij maken we onderscheid in meerdere materialengroepen in ver- schillende samenstellingen. Elke groep kent dan ook weer zijn eigen recycleproces. Het restant aan producten dat, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ernstig vervuild), wordt in de laatste stap ter vernietiging aangeboden met energieterugwinning.

Bedrijfskleding

Werkkleding

Werkschoenen

PBM

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Ron!